Links fra bogen

Her finder du links til de forskellige hjemmesider og materialer, som der link’es til i bogens aktivitetsoplæg.

De forskellige links har sideangivelser, så du kan se præcis, hvor de optræder i bogen.

Bemærk: Alle links åbner i et nyt vindue/faneblad.

s. 15 – Kilder til data

www.dst.dk/statistik/sdg

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-report-2018–Statistical-Annex.pdf

www.gapminder.org

s. 25 – Matematikkens Univers

www.matematikkensunivers.dk/stjerner.asp

s. 26 – Skriftlig PRØV

www.prøv.dk

s. 27 – MatematiKan

www.matematikmedit.dk

s. 32 – Historien om Elisa

https://vimeo.com/236941155

s. 37 – Afskaf ekstrem fattigdom

https://worldpoverty.io/index.html

s. 38 – Verdens fattigdom

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf

s. 57 – Kondition

https://verdensmaalene.dk

s. 60 – Kondition lærervejledning

https://verdensmaalene.dk

s. 61 – Hvad fortæller diagrammet?

https://verdensmaalene.dk

s. 63 – Statistik

https://verdensmaalene.dk

www.statistikbanken.dk

www.globalis.dk/Statistik

s. 64 – Hvad fortæller diagrammet? – Lærervejledning

www.statistikbanken.dk

www.globalis.dk/Statistik

s. 66 – Regn det ud

www.youtube.com/watch?v=-WX9K_Woxb8

s. 68 – Venskabsløbet

https://redbarnet.dk/skole/events/venskabsloebet/

https://phabsalon.dk/find2learn

https://ruteplanner.iform.dk

s. 70 – Lige adgang til uddannelse

https://www.verdensmaalene.dk/maal/4

https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/kvalitetsuddannelse

s. 72-73 – Tekst om verdensmål 4

https://www.verdensmaalene.dk/maal/4

https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/kvalitetsuddannelse

s. 81-82 – Hvad er arbejdet værd?

www.matematikkensdag.dk

s. 87 – Areal og vandbehov

https://ing.dk/artikel/vandingeniorer-i-laere-hos-orkenbille-42496

s. 88 – Tågefanger

https://youtu.be/b8TBdrzemiM

https://www.youtube.com/watch?v=G4GHGBov15U

https://www.youtube.com/watch?v=zf4JrsqlIkU

https://www.youtube.com/watch?v=-BmV9uaj3fs

s. 112 – Solenergi – lærervejledning

http://www.frederiksen.eu/shop/product/sol/solovn–parabol-oe1-5-m

s. 117 – Et solcelleanlæg

www.solcelleguiden.dk

http://solcelleforening.dk/fakta/tal-og-fakta/

s. 120 – Infoark om elbiler

https://wltp.dk/

https://fdel.dk/guides/ladning/mormorkablet

s. 125 – Børnearbejde – lærervejledning

https://heleverdeniskole.dk/lande/bornearbejde-i-burkina-faso

s. 126 – Børnearbejde eller skole

https://heleverdeniskole.dk/lande/bornearbejde-i-burkina-faso

s. 127 – Børnearbejde eller skolde – lærervejledning

https://heleverdeniskole.dk/lande/bornearbejde-i-burkina-faso

s. 133 – Programmer et trafiklys

http://makecode.microbit.org

s. 135 – Programmeringsvejledning

http://makecode.microbit.org/

s. 136 – Programmer selv

http://makecode.microbit.org/

Rettelse til MakeCode

s. 148 – Min bolig – lærervejledning

http://www.gapminder.org/

s. 159 – Miljøduks – affaldssortering

http://roskilde.dk/sites/default/files/sorteringsvejledning_etape4.pdf

http://sorter-mer.nu/da/sortering/

https://play.kahoot.it/#/k/dea26608-619f-4d62-90d4-6ba6116769b7

https://create.kahoot.it/

https://play.kahoot.it/#/k/2e9347c5-9e9f-4c56-9292-3d548ba1a327

s. 166 – Miljøduks – Gramvægten

https://portal.postnord.com/onlineporto/

s. 168 – Vær miljøduks – lærervejledning

http://www.skoven-i-skolen.dk/content/genbrugspapir

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-05-03-saadan-kan-du-hjaelpe-klimaet-og-miljoeet-i-det-daglige

https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/maerkninger/

https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/emballage/

http://www.duda.dk/Temaer/klima/klima.html

http://www.duda.dk/Temaer/Miljo/miljo.html

http://www.emu.dk/modul/brug-kahoot-til-evaluering-af-din-undervisning-0

https://portal.postnord.com/onlineporto/

s. 178 – Svanemærket og tøjforbrug – lærervejledning

https://classic.samvirke.dk/magasin/juni-2018

s. 185 – Et døgn med CO2

http://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foedevarernes_klimaaftryk.pdf

https://www.unileverfoodsolutions.dk/inspiration-til-kokke/klimasmart/CO2-beregner.html

s. 188 – Fakta om CO2

http://www.kortlink.dk/wc57

s. 189 – Skoven, en CO2-opsluger – lærervejledning

http://www.kortlink.dk/wc57

s. 190 – Fakta til lærervejledningen

http://www.verdensmaalene.dk/maal/13

https://growforit.dk/

https://trofaco.com/

https://edenprojects.org/

https://ecosia.org/

https://weforest.org/

https://treesisters.org/

http://www.kortlink.dk/wc8m

s. 204 – Lodrette haver – lærervejledning

https://tinyurl.com/y5b85kv9

s. 206 – Væksthus i etager

http://www.agritecture.com/blog/2019/2/22/swedish-vertical-farming-company-plantagon-international-declares-bankruptcy

s. 207 – Genoprettelse af økosystem

http://kortlink.dk/kortinfo/wx98

s. 212 – Genoprettelse af økosystem – lærervejledning

http://www.matematikkensdag.dk/

http://kortlink.dk/kortinfo/wx98

s. 234 – Giv udviklingsbistand – lærervejledning

http://www.matematikkensdag.dk/

s. 235 – Partnerskab for handling

http://www.matematikkensdag.dk/

s. 236 – Adgang til Internettet

http://www.globalis.dk/Statistik/Befolkningstal

s. 237 – Skab gode diagrammer

http://www.itu.int/en

s. 238-239 – Adgang til Internettet – lærervejledning

http://www.matematikkensdag.dk/

http://www.itu.int/en

http://www.globalis.dk/Statistik/Befolkningstal

http://www.indexmundi.com/facts/indicators/IT.NET.BBND.P2

s. 240 – Matematikkens Dag 2020

http://www.dkmat.dk/