De 17 verdensmål

I FN er man blevet enige om, at hvis flere lande udarbejder love, som gør det muligt at nå alle 17 verdensmål, så kan verden blive et bedre sted. For at få indført den slags love vil man starte med, at flere lande (helst alle) skal tælle og beregne, hvordan det er lige nu. Landene skal altså bruge matematik for at vise, hvordan det er hos dem – og hvordan det efterhånden (forhåbentlig) går bedre og bedre!

Her ser du en kort opsummering af FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Du kan klikke på hvert mål for at hente de aktivitetsoplæg, der har med det specifikke mål at gøre.

For at læse mere om hvert mål, kan du gå ind på siden Verdens Bedste Nyheder

AFSKAF FATTIGDOM I ALLE DENS FORMER OVERALTLæs mere
Hent aktivitetsoplæg
STOP SULT, OPNÅ FØDEVARESIKKERHED OG FORBEDRET ERNÆRING SAMT FREMME BÆREDYGTIGT LANDBRUGLæs mere
Hent aktivitetsoplæg
SIKRE ET SUNDT LIV FOR ALLE OG FREMME TRIVSEL FOR ALLE ALDERSGRUPPERLæs mere
Hent aktivitetsoplæg
SIKRE ALLE LIGE ADGANG TIL KVALITETSUDDANNELSE OG FREMME ALLES MULIGHEDER FOR LIVSLANG LÆRINGLæs mere
Hent aktivitetsoplæg
OPNÅ LIGESTILLING MELLEM KØNNENE OG STYRKE KVINDERS OG PIGERS RETTIGHEDER OG MULIGHEDER Læs mere
Hent aktivitetsoplæg
SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL VAND OG SANITET, OG AT DETTE FORVALTES BÆREDYGTIGTLæs mere
Hent aktivitetsoplæg
SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL PÅLIDELIG, BÆREDYGTIG OG MODERNE ENERGI TIL EN OVERKOMMELIG PRISLæs mere
Hent aktivitetsoplæg
FREMME VEDVARENDE, INKLUSIV OG BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST, FULD OG PRODUKTIV BESKÆFTIGELSE SAMT ANSTÆNDIGT ARBEJDE TIL ALLELæs mere
Hent aktivitetsoplæg
BYGGE ROBUST INFRASTRUKTUR, FREMME INKLUSIV OG BÆREDYGTIG INDUSTRIALISERING OG UNDERSTØTTE INNOVATIONLæs mere
Hent aktivitetsoplæg
REDUCER ULIGHED I OG MELLEM LANDELæs mere
Hent aktivitetsoplæg
GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGELæs mere
Hent aktivitetsoplæg
SIKRE BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTIONSFORMERLæs mere
Hent aktivitetsoplæg
HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES KONSEKVENSERLæs mere
Hent aktivitetsoplæg
BEVARE OG SIKRE BÆREDYGTIG BRUG AF VERDENS HAVE OG DERES RESSOURCER Læs mere
Hent aktivitetsoplæg
BESKYTTE, GENOPRETTE OG STØTTE BÆREDYGTIG BRUG AF ØKOSYSTEMER PÅ LAND, BEKÆMPE ØRKENDANNELSE, STANDSE UDPINING AF JORDEN OG TAB AF BIODIVERSITETLæs mere
Hent aktivitetsoplæg
STØTTE FREDELIGE OG INKLUDERENDE SAMFUND. GIVE ALLE ADGANG TIL RETSSIKKERHED OG OPBYGGE EFFEKTIVE, ANSVARLIGE OG INDDRAGENDE INSTITUTIONER PÅ ALLE NIVEAUERLæs mere
Hent aktivitetsoplæg
STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG ØG MIDLERNE TIL AT NÅ MÅLENELæs mere
Hent aktivitetsoplæg