De 17 verdensmål

I FN er man blevet enige om, at hvis flere lande udarbejder love, som gør det muligt at nå alle 17 verdensmål, så kan verden blive et bedre sted. For at få indført den slags love vil man starte med, at flere lande (helst alle) skal tælle og beregne, hvordan det er lige nu. Landene skal altså bruge matematik for at vise, hvordan det er hos dem – og hvordan det efterhånden (forhåbentlig) går bedre og bedre!

Her ser du en kort opsummering af FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Du kan klikke på hvert mål for at hente de aktivitetsoplæg, der har med det specifikke mål at gøre.

For at læse mere om hvert mål, kan du gå ind på siden Verdens Bedste Nyheder

mål 1